ติดต่อเรา :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อเรา

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่: 145/1ถนน ผดุงพานิช ตำบล รอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043 - 511465 Fax. nonchai1@hotmail.com
Email : nonchai1@hotmail.com
แผนที่การติดต่อ


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง