สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
????เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 30ก.ย-7ต.ค
สรุปผลการแข่งขัน
????????การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย
????ได้รับรางวัลชมเขย ระดับประเทศ ลำดับที่ 5 ระดับประเทศ)
????????การแข่งขันโครงงานการงานอาขีพ ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6
????ได้รับรางวัลชมเขย ระดับประเทศ ลำดับที่ 5 ระดับประเทศ)
????????การแข่งขันสื่อนวัตกรรมครูคณิตศาสตร์
????ได้ลำดับที่ 8 ระดับประเทศ ระดับเหรียญทอง
???? ????การแข่งขันงานใบตอง ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6
????ได้ลำดับที่ 11ระดับประเทศ ระดับเหรียญทอง
ชื่อไฟล์ : 1665477139_310572565_10229092822449914_3536237971385904842_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665477139_310689162_10229092842250409_5111343982666286989_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665477139_310767209_10229092822009903_8504477725137417738_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665477139_310832509_10229092821409888_7141418687036042465_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665477139_310919837_10229092822769922_2519856929252520341_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665477139_310972338_10229092821689895_5959014229380711702_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665477139_310974771_10229092828250059_4797353189175395304_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665477139_310998192_10229092821129881_2270909022758815364_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665477139_311004622_10229092826170007_9189821263503494033_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665477139_311042364_10229092842490415_1797698874945222739_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665477139_311116628_10229092825609993_3066463863279566914_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665477139_311164470_10229092842370412_7487299035330959213_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์โเรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก 8xbet งานประกันคุณภาพ งานหลักสูตร วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ข้อมูลทั่วไป Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง