เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางนัทฏิฎา สิทธิเสนา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางสังคมโดยจัดประสบการณ์เรียนรู้ ตา
    เผยแพร่วันที่111 : 6 ก.พ. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 91

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางนัทฏิฎา สิทธิเสนา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางสังคมโดยจัดประสบการณ์เรียนรู้ ตามแนวคิดไฮสโคปสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3และ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (Executive Function :EF)
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชื่อไฟล์ : 1675673430_327316608_715267390336122_4972553043127311062_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675673430_328621114_1423650595137618_4065684377117675094_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675673430_328622714_6152403104790890_3796336753647270215_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675673430_329173858_726597989133209_1814783787321993029_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์โเรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก 8xbet งานประกันคุณภาพ งานหลักสูตร วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ข้อมูลทั่วไป Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง