ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ชื่อไฟล์ : 1680246196_ประกาศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1680246196_ประกาศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566.pdfข้อมูลพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์โเรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก 8xbet งานประกันคุณภาพ งานหลักสูตร วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ข้อมูลทั่วไป Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง