ฝ่ายบริหาร :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายไพฑูรย์ พันโนลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:0821074296 -


นายไพฑูรย์ พันโนลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:0821074296 -


นายไพฑูรย์ พันโนลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:0821074296 -


นางวาสนา สิมมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:0930826376 -


นางวาสนา สิมมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:0930826376 -


นางวาสนา สิมมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:0930826376 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง