การบริหารวิชาการ :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

นางชนิสรา อริยเดชช์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.4-6)
การบริหารวิชาการ
โทร:- -


นางชนิสรา อริยเดชช์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.4-6)
การบริหารวิชาการ
โทร:- -


นางชนิสรา อริยเดชช์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.4-6)
การบริหารวิชาการ
โทร:- -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง