ปฏิทินการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2565 :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

สปฏิทินการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์ : 1653742862_อปท ปฏิทินการดำเนินงาน 1_2565 ฉบับส่งสถานศึกษา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1653742862_อปท ปฏิทินการดำเนินงาน 1_2565 ฉบับส่งสถานศึกษา.pdfข้อมูลพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์โเรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก งานประกันคุณภาพ งานหลักสูตร วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ข้อมูลทั่วไป Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง