ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเยี่ยมชมการเรียนการสอน :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

24 พ.ค. 2565 นายอาทิตย์​ แก้วมณี ผู้อำการสำนักการศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนเทสบาลวัดเหนือ

ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_9.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_10.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_13.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_16.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_19.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_20.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_24.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_28.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_32.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_34.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_35.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_41.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653832635_LINE_ALBUM_2452565 ผอ.สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ_๒๒๐๕๒๔_49.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์โเรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก งานประกันคุณภาพ งานหลักสูตร วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ข้อมูลทั่วไป Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง