ประกาศผลการทดสอบวัดผลประเมินผลกลางปีการศึกษา 2565 :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศผลการทดสอบพัฒนาการนักเรียนระดับอนุบาลและผลการทดสอบวัดผลประเมินผลกลางปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์ : 1665479484_ป.1.1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479484_ป.1.2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479484_ป.2.1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479484_ป.2.2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479484_ป.3.1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479484_ป.3.2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479484_ป.4.1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479484_ป.4.2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479484_ป.5.1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479485_ป.5.2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479485_ป.6.1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479485_ป.6.2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479485_อ.1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479485_อ.2 หน้า 2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479485_อ.2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479485_อ.3 หน้า2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479485_อ.3.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665479747_ประกาศผลสอบกลางปีการศึกษา 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1665479747_ประกาศผลสอบกลางปีการศึกษา 2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์โเรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก 8xbet งานประกันคุณภาพ งานหลักสูตร วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ข้อมูลทั่วไป Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง